Nieuwe publicatie: The Potenza Valley Survey (Marche, Italy)

Nieuwe publicatie: The Potenza Valley Survey (Marche, Italy) (vergrote weergave)

Nieuwe publicatie: The Potenza Valley Survey (Marche, Italy)

(07-11-2017) Nieuw boek over de resultaten van het jarenlange onderzoek in Potenza (Italië)

Een paar weken geleden verscheen het eerste volume in de nieuwe reeks Academia Belgica- Studia Archeologica. Deze nieuwe collectie beoogt de resultaten te publiceren van recent archeologisch onderzoek van Belgische teams op Italiaans grondgebied.

Dit eerste boek draagt als titel The Potenza Valley Survey (Marche, Italy). Settlement dynamics and changing material culture in an Adriactic valley between Iron Age and Late Antiquity. Onder redactie van F. Vermeulen, D. Van Limbergen, P. Monsieur en D. Taelman werkte een auteurscollectief van de Gentse Vakgroep Archeologie samen met enkele buitenlandse vorsers aan de presentatie van de resultaten van een groot archeologisch project dat tussen 2000 en 2017 werd uitgevoerd in de centraal-Adriatische regio Marche.

Dit eerste deel bevat alle relevante resultaten van de meer dan 150 nieuw ontdekte sites in de vallei van de Potenza rivier, te dateren tussen 1000 v. C. en 600 na C.. Meest spectaculair zijn de talrijke nieuwe archeologische en topografische gegevens vergaard via systematische prospecties en enkele opgravingen op een reeks verlaten Romeinse stedelijke centra en protohistorische dorpsnederzettinen in het gebied tussen de Apennijnen en de zee. Analyse en documentatie van al deze ontdekkingen en hun relatie tot veranderingen van het natuurlijk milieu onthullen de dynamiek van menselijke gemeenschappen over een lange tijdsduur.  Ook de uitwerking van de voornaamste materiaalvondsten (ceramiek, natuursteen, …) dragen bij tot de kennis van de antieke cultuurontwikkeling en economische bewegingen in het gebied. Het intensieve gebruik van vaak innoverende prospectietechnieken liet de onderzoekers toe een belangrijke bijdrage te leveren tot vroeg-historische ontwikkelingen, zoals Romeinse kolonisatie, urbanisatie, handel, transport, enz…  van dit deel van de Mediterrane wereld.

Het boek kan worden aangeschaft bij de uitgever via het sturen van een mail (in het Engels) naar de uitgevers: office@sysgraph.com of info@diacultura.org

Meer informatie over het Potenza valley Survey project op: http://www.potenza.ugent.be/