Nieuwe publicatie: Public Baths and Bathing Habits in Late Antiquity (Late Antique Archaeology Supplementary Series 6)

cover Public Baths and Bathing Habits, publication by Sadi Marechal (vergrote weergave)

cover Public Baths and Bathing Habits, publication by Sadi Marechal

(31-01-2020) Sadi Maréchal publiceert zijn doctoraatsonderzoek over Publieke Badhuizen en Badgewoontes in de Late Oudheid.

Collega Sadi Maréchal onderzocht in zijn doctoraatsonderzoek (2012-2016, BOF- beurs, promotor: prof. Dr. Frank Vermeulen) het doorleven, de transformatie en het uiteindelijke verval van de Romeinse publieke badhuizen en badgewoontes in Italië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten voor de periode 285 – 700 n.C. Op basis van de archeologische overblijfselen, antieke teksten, inscripties en papyri werd het continue belang van het publieke badhuis als sociaal trefpunt binnen de laatantieke stad aangetoond. De oude denkbeelden over het verval onder invloed van het Christendom en het zich afzonderen van de elite op het platteland, konden zo worden bijgestuurd en gecorrigeerd. De continuïteit in het denken over het menselijk lichaam, over geneeskunde en over een gezonde levensstijl, alsook de aanhoudende wil van steden om zich als centra van beschaving te profileren, zorgden ervoor dat deze speerpunten van de Romeinse levenswijze steeds opnieuw werden gebouwd, gerestaureerd en geprezen, lang nadat andere klassieke bouwwerken aan hun lot werden overgelaten.

De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd als monografie in de toonaangevende reeks Late Antique Archaeology Supplementary Series, uitgeven door Brill. Deze studie richt zich tot al wie geïnteresseerd is in de archeologie en geschiedenis van publieke badhuizen en badgewoontes, en in het bijzonder tot onderzoekers en studenten met interesse voor stedelijke transformaties en socio-economische veranderingen in de laatantieke samenleving. Het boek telt 524 pagina’s , 261 afbeeldingen en 40 kaarten.

Aankopen kan via de website van uitgeverij Brill: https://brill.com/view/title/35793n