Nieuwe publicatie: Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest

Nieuwe publicatie: Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest (vergrote weergave)

Nieuwe publicatie: Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest

(02-11-2020) Nieuwe publicatie: Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest

Collega Prof. Frank Vermeulen publiceerde zo pas, samen met onderzoekers E. Giorgi en F. Boschi van de universiteit van Bologna, een nieuwe studie over de late protohistorie en vroege Romeinse overheersing van het centrale Adriatische gebied.

Het boek Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest is een samenhangende verzameling papers die in mei 2019 door diverse specialisten werden gepresenteerd tijdens een internationale workshop in Ravenna (Italië). Het belangrijk evenement, georganiseerd door de universiteiten van Bologna en Gent, focuste op de transitie tussen Italische cultuur en de geromaniseerde samenleving in het centrale Adriatische gebied – meer bepaald de regio's Ager Gallicus en Picenum onder Romeinse heerschappij - van de vierde tot de tweede eeuw voor Christus.

Door de ervaring van internationaal onderzoek over dit onderwerp samen te brengen, belicht het boek een periode die een diepgaande transformatie markeert in heel Midden-Italië, door de impact te meten van vroege romanisering op de territoriale structuren, sociale organisatie en culturele substraten van de hier levende populaties. Het volume bespreekt ook methodologische aspecten met betrekking tot goede praktijk in veldwerk, landschapsonderzoek en materiaalstudies in een regio van Italië die nog onvoldoende internationale bekendheid geniet. Ook UGent-collega Dr. Wieke de Neef brengt hierin een bijdrage over haar lopend onderzoek op protohistorische sites in de Marken.

Het boek is beschikbaar zowel in drukvorm als in open access, en kan aangekocht of gedownload worden via de website van de uitgever ARCHAEOPRESS in Oxford.