Vakgroep Archeologie valt in de prijzen

Dr. Jan Trachet is de laureaat van de West-Vlaamse Erfgoedprijs voor onderzoekers 2017 (vergrote weergave)

Dr. Jan Trachet is de laureaat van de West-Vlaamse Erfgoedprijs voor onderzoekers 2017

(01-12-2017) Het voorbije weekend is de vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent op verschillende fronten in de prijzen gevallen.

Op zaterdag 25 november reikte de Provincie West-Vlaanderen zijn vierjaarlijkse Erfgoedprijs voor onderzoekers uit. Daar was dr. Jan Trachet de laureaat met zijn recent afgerond doctoraatsonderzoek naar verdwenen havens in de Zwinstreek. De jury apprecieerde vooral het innovatief karakter en de interdisciplinaire integratie van verschillende technologieën. Een sterk staaltje van ‘outside the box denken’ zag de jury onder andere in het onderzoek van de molshopen dat heeft geleid tot een baanbrekende studie over de archeologische waarde van deze molshopen. Ook de sterke vertaalslag naar publiekswerking via een projectwebsite, film, lezingen, krantenartikels, bijscholingen en een afsluitende tentoonstelling waren doorslaggevend bij de toekenning van de prijs. Het onderzoek van Jan Trachet kadert in het FWO-project ‘Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens. Een landschapsarcheologische bijdrage tot het Zwindebat’ en werd begeleid door promotoren Prof. Wim De Clercq, Prof. Jan Dumolyn, Prof. Erik Thoen en Prof. Marc van Meirvenne

Diezelfde ijver voor publiekswerking leverde bij de West-Vlaamse Erfgoedprijzen ook een Eervolle vermelding op aan een groep jonge archeologen uit de Gentse vakgroep. Zij synthetiseerden en valoriseerden het rijke archeologische verleden van Harelbeke in de tentoonstelling ‘Ten gronde’. Deze reizende expo was te zien in Harelbeke, Deerlijk, Kortrijk, Menen, Wervik en Waregem, bleek erg drukbezocht en kreeg als kers op de taart een rijk geïllustreerd publieksboek.

De dag voordien op vrijdag 24 november werd het interdisciplinair onderzoek van Prof. De Clercq naar de reconstructie van het Menapische Varken gelauwerd op het Gala van de Nieuwe Vlaamse Meester. Het VLAIO-project verloopt in een dichte samenwerking tussen de vakgroep archeologie en meerdere vakgroepen uit de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen (Prof. Benedikt Sas, Prof. Xavier Gellynck, en Prof. Stefaan De Smet), en met partners uit de industrie (AGS, Corma, en Dierendonck).

Info en contact

Dr. Jan Trachet – Jan.Trachet@ugent.be – 0474/24 61 56
Prof. Wim De Clercq – W.Declercq@ugent.be – 0497/57 81 27