Archeologische survey en CORONA satellietbeelden in Altaj (2003-2004)

De surveys in 2003-2004 hadden als doel de diachronische organisatie van rituele en funeraire monumenten in het landschap te bestuderen

Survey in het Altaj-gebergte
Survey in het Altaj-gebergte
Het project 2003-2004, gefinancierd door het BOF (UGent) en de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, had als doel de diachronische organisatie van rituele en funeraire monumenten in het landschap te bestuderen door middel van terreininventarisatie. Het project vormde ook de basis van het doctoraatsonderzoek van Wouter Gheyle, dat in 2009 afgewerkt werd.

De laatste decennia zijn heel wat internationale teams in Altaj werkzaam, maar hun onderzoek bleef meestal beperkt tot de geïsoleerde opgraving van veelbelovende grafheuvels; zelden werden de monumenten in hun culturele en landschappelijke context geplaatst. Tijdens het onderzoeksproject werden in samenwerking met de Gorno-Altaisk State University twee expedities naar Altaj voorzien, met als doel de inventaris van twee gebieden in de Chuyadepressie (Kosh-Agatch regio).

In de zomer van 2003 werden 4 parallelle valleien aan een gedetailleerd onderzoek onderworpen. Het gaat over de vallei van de Sebystei (waar in 1996-1997 al onderzoek was verricht), de Ozjok, de Irbistu en de Elangash. In totaal 751 structuren werden aangetroffen, verspreid van het 3de millennium vChr tot het ethnografische tijdperk (18de-20ste eeuw). Tijdens de tweede expeditie, in 2004, werd onderzoek gedaan in Yustyd, in het oosten van de Chuya steppe. De vallei herbergt een ongelooflijke hoeveelheid archeologische structuren en is uniek in de regio. Meer dan 2300 structuren werden die zomer ingetekend, in een beperkt gebied van 8x3 km. Het zou nodig zijn om in 2006 en 2010 in Yustyd verder te werken om de volledige vallei te onderzoeken.

Het project werd over de jaren heen mogelijk gemaakt door financiële steun van het UNESCO/Flanders Fund-in-Trust, het FWO - Vlaanderen, het IWT en het BOF (UGent).

Het transport van materiaal werd ondersteund door Brussels Airlines, en jaarlijks wordt door C&C Technologies een gratis Starfire RTG signal voorzien voor het gebruik van de C-Nav GPS.

CC_Technologies.pngBrusselsAirlines.png

Contact

Dr. Wouter Gheyle

Prof. dr. Jean Bourgeois