Het archeologisch landschap van het Altaj-gebergte (2003-2009)

Het archeologisch landschap van het Altaj-gebergte van het Eneolithicum tot de Ethnografische periode, doctoraatsonderzoek van Wouter Gheyle

Yustyd vallei, Altaj-gebergte
Yustyd vallei, Altaj-gebergte
Het Altaj-gebergte herbergt een enorme rijkdom aan archeologische monumenten. Duizenden structuren liggen verspreid over de valleien, hellingen en plateaus, daar achtergelaten in de loop van de afgelopen vijf millennia. Ze zijn uitzonderlijk goed bewaard en nog duidelijk zichtbaar aan het oppervlak, en vormen een uniek archeologisch landschap. De Universiteit Gent is al sinds 1995 actief in Altaj, waarbij zowel opgravingen als intensieve inventarisatiecampagnes werden georganiseerd.

Een in 2009 afgewerkt doctoraatsonderzoek had als doel dit landschap zo gedetailleerd mogelijk te karteren en te analyseren. Daartoe werd een methode ontwikkeld om op de basis van CORONA satellietbeelden en met behulp van GPS ontvangers de vindplaatsen tot op decimeterniveau in kaart te brengen. Tijdens ondertussen negen opeenvolgende expedities in het Russisch en Kazachs Altaj-gebergte werden zo meer dan 14.000 monumenten in 15 onderzoeksgebieden ingetekend en onderzocht. Aan de hand daarvan werd een gedetailleerde typologie opgesteld van het archeologisch erfgoed in Altaj, en konden we de geografische spreiding van de verschillende structuurtypes en de opbouw van de vindplaatsen analyseren.

Het project werd over de jaren heen mogelijk gemaakt door financiële steun van het UNESCO/Flanders Fund-in-Trust, het FWO-Vlaanderen, het IWT en het BOF (UGent).

Contact

Dr. Wouter Gheyle

Prof. dr. Jean Bourgeois