Valorisatie natuurlijke en culturele rijkdomen in Altaj (1998-1999)

Internationaal Samenwerkingsproject 1998-1999: Uitbouw van een Universitair Onderwijscurriculum op het gebied van de valorisatie van natuurlijke en culturele rijkdommen van Gorno-Altay

Een Turkse antropomorfe stele in de steppen van Altaj (Dzahazator)
Een Turkse antropomorfe stele in de steppen van Altaj (Dzahazator)
In 1999 werd een kleine prospectie uitgevoerd in de steppe van Ujmont (dicht bij Usk-Koksa), in het kader van een uitwisselingsproject ter bevordering van het onderwijs in de regio (Internationaal Samenwerkingsproject 1998-1999: Uitbouw van een Universitair Onderwijscurriculum op het gebied van de valorisatie van natuurlijke en culturele rijkdommen van Gorno-Altay). De data van deze survey werden een tijd later verwerkt in een Masterthesis (Anne Malmendier, 2007). Een jaar later, in 2000, was onze vakgroep betrokken bij de opgraving van een IJzertijdnederzetting op de terrassen van de Katun rivier in Maima, in het noorden van de republiek. De verschillende terrassen op de rechteroever van de katun werden geïnventariseerd, en een kleine opgraving bracht mesolithische en vroege IJzertijd nederzettingssporen aan het licht.

Contact

Prof. dr. Jean Bourgeois