De Scytho-Siberische graven van het Altaj-gebergte (1995-1998)

Van 1995 tot 1999 voerde de Universiteit Gent zowel zowel opgravingen als inventarisatiecampagnes uit in Altaj

Een rij Vroege-IJzertijd grafheuvels in de Yustyd vallei (Altaj)
Een rij Vroege-IJzertijd grafheuvels in de Yustyd vallei (Altaj)
In 1995 startte een multidisciplinair onderzoeksproject in het Altaj-gebergte met middelen van het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek, met als Belgische partners de afdeling Prehistorie van de KMKG, de Vakgroep Archeologie en de Vakgroep Bodemkunde van de Universiteit Gent, en de Vakgroep Geografie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Vanaf 1996 werd ook de Gorno-Altaisk State University bij het onderzoek betrokken, een vruchtbare samenwerking die nu nog steeds aan de gang is.

Verschillende opgravingscampagnes en prospecties werden uitgevoerd, onder andere in de vallei van de Kizil, de Sebystei en de Kalanegir. In het brongebied van de Kizil rivier werden in 1995 drie Scythische kurganen opgegraven, op een smal plateau op 2180 meter hoogte. Eén daarvan werd opgegraven door het Belgische team.

De twee jaren daarna lieten toe om informatie te verzamelen over de archeologische monumenten in de Chuyadepressie, waarbij 17 valleien bezocht werden en 49 sites beschreven. In de Sebysteivallei werden twee Scythische graven onderzocht; in 1997 werden alle archeologische structuren geïnventariseerd, net als in de dichtbij gelegen Kalanegir vallei. In 1998 was onze vakgroep betrokken bij de opgraving van een grote grafheuvel in Berel (Kazachstan), die door de permafrost een zeer goede bewaring kende.

Contact

Prof. dr. Jean Bourgeois