Pre-Islamitisch aardewerk in Iran (2014-2017)

Archeometrische analyses op pre-Islamitisch aardewerk in Iran, doctoraatsonderzoek Possum Pincé

Archeometrische technieken gebruikt in kader van het doctoraatsonderzoek
Archeometrische technieken gebruikt in kader van het doctoraatsonderzoek
Dit archeometrisch onderzoek bestudeert het pre-Islamitisch aardewerk van de Vanden Berghe collectie uit de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) in Brussel (België). Het doel van het onderzoek is het achterhalen van de elementaire compositie van het aardewerk, de productietechnieken en de herkomst van de primaire grondstoffen. Op basis hiervan kan een inzicht in de sociale en culturele identiteit verkregen worden die gekoppeld is aan het aardewerk en kunnen bewonings- en migratiepatronen afgeleid worden. Daarnaast zorgen de nieuwe, archeometrische data voor een vernieuwde classificatie van het bestudeerde materiaal en kunnen ze bovendien gebruikt worden als referentiekader voor de identificatie van ander pre-Islamitisch aardewerk.

De eerste analytische techniek is de handheld X-straal fluorescentie spectroscopie, een niet-destructieve methode om de elementaire compositie van het aardewerk en de pigmenten te bepalen. Daarnaast wordt de micro X-straal fluorescentie spectroscopie toegepast. Deze techniek detecteert ook de elementaire samenstelling van het aardewerk, maar bezit overigens de capaciteit om aan imaging te doen waardoor de verschillen in compositie tussen klei en inclusies kunnen bepaald worden. Voor identificatie van de pigmenten die gebruikt werden voor decoratie van het aardewerk, en voor bepaling van de baktemperatuur, is Raman spectroscopie gebruikt. Deze analytische methodes zijn gecombineerd met slijpplaatonderzoek. Deze destructieve, petrografische techniek laat een identificatie van de productieprocessen en de gebruikte primaire materialen toe door het identificeren van rotsfragmenten en mineralen die zichtbaar zijn in de slijpplaatjes.

Het onderzoek wordt begeleid door promotors prof. dr. E. Haerinck en prof. dr. Vandenabeele. Het is onderdeel van het BArEO-project, gefinancierd door het BRAIN-programma van het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Contact

drs. Possum Pincé

Prof. dr. Peter Vandenabeele

Prof. dr. em. Ernie Haerinck