Rotskunst uit Patagonië (2012-heden)

Pigmentanalyse van rotskunst van jager-verzamelaarssites uit Noord-Patagonië

In Noordwest Patagonië kunnen verschillende archeologische sites gevonden worden, die getuigen van bewoning door groepen jagers-verzamelaars, tijdens het Holoceen. Algemeen heft het archeologisch onderzoek in de region tot doel om informative te bekomen over de bewegingen van deze groepen tussen de steppe en verschillende regio’s in de bossen. Wij voeren spectroscopisch onderzoek uit naar de materialen die gebruikt warden door deze groepen, onder meer voor het vervaardigen van rotsschilderingen. Analyses gebeuren met Ramanspectroscopie en X-stralenfluorescentie.

Contact

Prof. dr. Peter Vandenabeele