Iraanse bitumen in de Perzische Golf: ontginning en trafiek (2009-2015)

De Prehistorische Petroleum Industrie: grootschalige exploitatie en langeafstandshandel van Iraanse bitumen en hun distributienetwerk in de Perzische Golf.

Dit onderzoek heeft als primaire doelstelling om de handel in bitumen te karakteriseren. Deze grondstof is gerelateerd aan petroleum, een product dat heden ten dage onlosmakelijk gekoppeld is aan het Midden Oosten. Maar bitumen werd reeds in prehistorische tijden ontgonnen en verhandeld, de Ubeid-expansie van het 5de millennium zorgt ervoor dat deze grondstof vanuit Mesopotamia de Perzische Golf bereikt, en op grote industriële schaal verhandeld werd vanaf het late 3de millennium voor Christus in dezelfde zee-engte. Onderzoek heeft reeds uitgewezen dat, ondanks de sterke banden tussen Babylonië in Mesopotamië en de Dilmun beschaving op Bahrein en Failaka, bijna uitsluitend Iraanse bitumen gevonden worden in de Perzische Golf in het 2de millennium v.C.

Dit onderzoeksproject is ingedeeld in 3 verschillende luiken; waarvan het eerste zich richt op de analyse van bitumen afkomstig van archeologische sites gelegen in de Perzische Golf. Stalen worden geanalyseerd met als doelstelling de herkomst van de bitumen te achterhalen. Hiervoor worden voornamelijk twee technieken gebruikt: Stabiele Isotopen Analyse en Gas Chromatografie – Massa Spectrometrie (GC-MS). Een tweede luik richt zich op de eigenlijke bitumen bronnen in de Khuzistan provincie te Iran. Ondanks het onomstotelijk bewijs dat bitumen op grote schaal werden ontgonnen en verhandeld, is er geen informatie beschikbaar aangaande de eigenlijke exploitatie en hoe deze sociaal en economisch gestructureerd was. Een derde piste in het onderzoek is technologisch van aard; de bestaande methoden van analyse worden hierbij grondig onder de loep genomen en waar mogelijk geoptimaliseerd. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van alternatieve technieken om ene nog betere correlatie te maken tussen archeologische stalen en hun bronnen.

Contact

Dr. Thomas Van de Velde