Alter ipse sigillum (2011-2015)

Alter ipse sigillum. Oud-Babylonische zegels uit Sippar als markeerders van identiteit.

Het doel van dit project is te onderzoeken of en in welke mate Old Babylonische zegels uiting geven aan de familiale, religieuze en professionele identiteit van de eigenaar(s) en/of gebruiker(s) door analyse van zegelafrollingen op Oud Babylonische tabletten uit Sippar. Zowel de iconografie van de zegels als het gebruik door één of meerdere individuen behorende tot dezelfde familie of professionele groep binnen de maatschappij wordt geanalyseerd.

Contact

Prof. Dr. Katrien De Graef