East Side Story. Susa tijdens de Sukkalmah dynastie (2013-2017)

East Side Story. Susa tijdens de Sukkalmah dynastie (1930-1450 vgt): een prosopografische studie.

Van oudsher is West-Iran een regio van contact tussen beschavingen: die van de Iraanse hoogvlakten (Elam) aan de ene kant, en die van Mesopotamië (Sumero-Akkadisch) aan de andere kant. Als brandpunt in deze contacten, groeide de stad Susa, gelegen in de Susiana vlakte nabij het Mesopotamische hartland, snel uit tot een welvarende multiculturele metropolis. Gedurende het 2e millennium ontwikkelde deze fundamentele dualiteit van culturen zich als het resultaat van een voortdurende interactie en balans tussen vreemde (Mesopotamische) en lokale (Elamitische) tradities, waarden, invloeden en veroveringen. De culturele mix van Mesopotamische en Elamitische elementen is niet enkel waarneembaar in het onomasticon van de stadsbevolking, waaruit de ethnische complexiteit eigen aan een grensregio blijkt, maar is door gedrongen in diverse culturele fenomenen en politieke instituties, zoals taal en schrift, juridische en administratieve gewoonten en praktijken.

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de multiculturele maatschappij van Susa en de evolutie ervan gedurende de eerste helft van het 2e millennium op basis van de prosopografische studie van juridische, economische en administratieve documenten en brieven.

Drs. Giacomo Luigi Morando onderzoekt binnen zijn doctoraatsstudie de etnische samenstelling van de stedelijke bevolking van Susa tijdens de Sukkalmah periode.

Contact

drs. Giacomo Luigi Morando

Prof. Dr. Katrien De Graef