Keramisch bouwmateriaal in het Romeinse Noorden (2013-2017)

Ceramic building materials in the Roman North: production, distribution and (re)use, doctoraatsonderzoek Tim Clerbout