Materiële cultuur in een Mediterrane smeltkroes (2016)

Materiële cultuur in een Mediterrane smeltkroes: een historische archeologie van Malta, ca. 1530 – 1900, doctoraatsonderzoek Russell Palmer