Romeinse zoutproductie in de civitas Menapiorum (2018-2022)

Zout van het noorden. Een interdisciplinaire studie van de Romeinse zoutproductie, -distributie en –consumptie in de civitas Menapiorum, doctoraatsonderzoek Michiel Dekoninck

Altar (from Colijnsplaat) dedicated to Nehalennia by negotiator salarius (salt merchant) Marcus Exgingius Agricola from Cologne. © Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

In de civitas Menapiorum (Noord-Frankrijk, België en Zuid-Nederland (Walcheren)) wijst een resem epigrafische (vb. salinatores-inscripties, Nehalennia-altaren) en archeologische bronnen op de aanwezigheid van een sterk ontwikkelde zoutindustrie. Deze artisanale activiteit speelde een cruciale rol in de economische ontwikkeling van de vooropgestelde onderzoeksregio.

Doorheen de jaren kwamen meerdere productiesites aan het licht, maar deze sites werden nooit volledig onderzocht of gepubliceerd. Hierdoor vormt deze regio een blinde vlek in internationale synthesewerken en blijven onderzoekers oude hypothesen met betrekking tot het productieproces herhalen. Met het oog op de kwantiteit en kwaliteit van de ongepubliceerde data en de huidige onderzoeksmethodes, achten we de tijd rijp om de Menapische civitas te integreren in het internationale debat omtrent Romeinse zoutproductie.

In dit BOF-gefinancierde onderzoek willen we bestuderen hoe zout als een basisgrondstof werd onttrokken uit de zee in een afgelegen en klimatologisch ongunstige regio van het Romeinse Rijk, maar ook hoe zout werd getransporteerd en gebruikt door de verscheidene sociale groepen in het binnenland. Om deze vragen te beantwoorden, wordt het onderzoek opgesplitst in drie delen.

 

 

  1. Het bestuderen van de zoutproductiesites in de Menapische kustvlakte.
  2. Het analyseren van de archeologische restanten en het uitvoeren van archeologische experimenten om het gehanteerde technologische proces te bestuderen.
  3. Het analyseren van het briquetage-verspreidingspatroon in het binnenland om de consumptiepatronen van verscheidene sociale groepen (het leger, de rurale en stedelijke populatie) te achterhalen.

Salt production ovens from Leffinge. © Hugo Thoen

Contact

Michiel Dekoninck

Prof. dr. Wim De Clercq

prof. dr. Koenraad Verboven