De consumptie van ceramiek in het Zwin-Schelde estuarium (2013-2017)

Potten van heren en boeren, soldaten en kooplui. Een multidisciplinair onderzoek naar de consumptie van ceramiek in het Zwin-Schelde estuarium tijdens de 15de – 18de eeuw, doctoraatsonderzoek Maxime Poulain