Amforen in het centraal-Adriaticum (2002-heden)

Centraal-Adriatische amforen uit de laat-republikeinse en vroege keizertijd: karakterisering van de amfoortypes en hun productiecentra.

 Opgraving amfooroven van Casa Valentina
Opgraving amfooroven van Casa Valentina
Centraal-Adriatische amforen voor het transport van wijn en olijfolie (en olijven?) van de Ager Gallicus en Picenum (Marken en het noorden der Abruzzen) vormen een heel specifieke groep en zijn eigenlijk beter bekend uit de consumptiegebieden. Vaak worden ze ten onrechte toegeschreven aan productiegebieden in het zuiden en het noorden van de Adriatische kustzones (Apulië, Po-vlakte en Istrië). De echte productiegebieden zijn nog vrij slecht gekend.

Sinds 2002 kon binnen een breed multi-disciplinair onderzoek van de Gentse universiteit een onvermoede belangrijke productiezone ten zuiden van Ancona worden omschreven, meer bepaald in de Potenza-vallei (Potenza Valley Survey, leiding Prof. F. Vermeulen). Daaruit groeide een apart onderzoeksproject gefocust op Centraal-Adriatische amforen (Dr. P. Monsieur).

Via archiefonderzoek, literatuurstudie, klassieke survey, remote sensing-technieken, opgravingen en materiaalstudie konden rondom de antieke stad Potentia (Porto Recanati) niet minder dan 7 verschillende amforenateliers worden aangewezen. Voor een dergelijke concentratie bestaan nauwelijks parallellen en dit is slechts het tipje van de ijsberg want het totale productiegebied gaat zo’n 200 km langs de Centraal-Adriatische kust (Rimini tot Pescara) en daarover bestaat slechts zeer versnipperde en onvolledige informatie. Dit vormt de aanleiding voor een diepgaandere studie die leidde naar een bredere onderzoeksstrategie, enerzijds binnen de driehoek productie, distributie en consumptie, en anderzijds in een vergelijking die zich opdringt met de veel beter bekende situatie in het westen van Italië, te weten het Tyrreense kustgebied.

Specifieke onderdelen van het onderzoeksproject betreffen:

  • Typologie en kleisamenstelling
  • Ateliers
  • Relatie met productie van wijn en olie
  • Chronologie
  • Naamstempels en identificatie van producenten

Contact

Dr. Patrick Monsieur