Romeins centraal-Adriatisch Italië (2012-heden)

Romeins centraal-Adriatisch Italië: stad, platteland en economie.

 Monte Conero en de Adriatische Zee
Monte Conero en de Adriatische Zee
Het voornaamste werkgebied van de onderzoeksgroep Romeinse Mediterrane Archeologie, namelijk centraal-Adriatisch Italië, staat centraal in dit overkoepelend onderzoeksprogramma rond de impact van de stedelijke ontwikkeling en de organisatie en transformatie van het platteland op de Romeinse economie. Zowel de interne regionale ontwikkelingen in Picenum en Adriatisch Umbria als de deelname van deze in de Romeinse periode intens verstedelijkte regio aan de handel en uitwisseling in het Adriatisch gebied en het gehele Mediterrane bekken, worden er bestudeerd.

Bijzondere aandacht gaat naar de vorming en evolutie van steden, de impact van koloniale vestiging, demografische ontwikkelingen op langere termijn, landschappelijke transformaties in suburbia en platteland, productie en distributie van voedsel (graan, wijn, olie…), import en gebruik van bouwmaterialen en ceramiek, enz.

Door intense terreinprospectie, gerichte opgravingen, materiaalstudies en landschappelijk onderzoek, en verweving van de archeologische data met informatie uit Romeinse historische bronnen en documenten, worden antwoorden gezocht op grote historische vragen rond de impact van demografische ontwikkeling, sociale systemen en groepen, technologische vernieuwing, ecologische duurzaamheid, enz. op de werking en transformaties van de Romeinse economie.

Contact

Prof. Dr. Frank Vermeulen

Dr. Francesca Carboni

Dr. Devi Taelman

Dr. Patrick Monsieur

Drs. Dimitri Van Limbergen