Pessinus (Turkije): historisch-archeologisch onderzoek (2007-2012)

Historisch-archeologisch onderzoek van de antieke stad Pessinus (Turkije).

Pessinus -Restanten van de Romeinse tempel
Pessinus -Restanten van de Romeinse tempel
Het Gentse veldonderzoek van de antieke Galatische stad Pessinus in Centraal-Anatolië (thans het Turkse Ballıhisar), met als voornaamste onderzochte structuren een Romeinse tempel met trappentheater en colonnadeplein, een reeks Romeinse grafvelden en een vroeg-Byzantijnse burcht, startte in 1967 onder Prof.Pieter Lambrechts en werd in 2009 afgerond onder Prof. John Devreker die het project sinds 1987 leidde. Vanaf 1990 werden onder leiding van Prof. Frank Vermeulen en Prof. Morgan De Dapper ook regelmatige campagnes van veldprospectie georganiseerd in het ruimere territorium van de stad, met belangrijke resultaten voor o.a. de Frygische en Romeinse occupatie van het landschap nabij de Dyndimos-berg. In recente jaren werd de uitwerking van de grootschalige opgravingen in en rond het templecomplex afgesloten door Dr. A. Verlinde.

Het algemene doel van de opgravingen in en rond de kern van deze Anatolische stad was de stedelijke ontwikkeling te reconstrueren, met name tussen 700 v.Chr. en 1100 na Chr.. Speciale aandacht werd besteed aan de evolutie van de cultus van de Anatolische moedergodin Kybele. Een multidisciplinaire aanpak werd gebruikt om een reeks vragen te beantwoorden die deel uitmaken van grotere onderzoeksstrategieën van de archeologie van Klein-Azië en andere delen van de klassieke wereld, met name over de Hellenizering en Romanisering van Anatolië, de invoering van de keizercultus in Klein-Azië, de relatie stad-platteland in de Oudheid en de achteruitgang van het stedelijk leven tijdens de vroeg-Byzantijnse tijd.

Gedetailleerde informatie over het project is te vinden op de site van het Pessinous Excavations Project.

Contact

Prof. Dr. Frank Vermeulen