Materiaalstudie

Lokale gemeenschappen in het Imperium Romanum (2002-2009)

Transformaties in de rurale bewoningsstructuur en de materiële cultuur in de landschappen van het noordelijk deel van de civitas Menapiorum (Provincie Gallia-Belgica, ca. 100 v. Chr. – 400 n. Chr.), doctoraatsonderzoek Wim De Clercq