Projecten Prehistorie van NW-Europa

Het paleolandschap in de Wase Scheldepolders (2011-2015)

Een archeologische verkenning van de land-zee overgangszone in Doelpolder Noord: Impact van zeespiegelstijgingen op het paleolandschap en de menselijke bewoning van de prehistorie tot de middeleeuwen. (Doctoraatsonderzoek: Jeroen Verhegge)