Al-Ghat Project (2016-2019)

Het Saoedisch-Belgisch archeologische project in de Al-Ghat regio.

 Lithische werktuigen van Jebel Samar en Jebel Markh (Saoedi-Arabië)
Lithische werktuigen van Jebel Samar en Jebel Markh (Saoedi-Arabië)
Het onderzoek in de Al-Ghat regio, gelegen in de Alhamada vallei ten noordwesten van Riyadh, werd geïnspireerd door de Abdulrahman Al-Sudairy Foundation en Zijne Excellentie Marc Vinck, de voormalige Belgische ambassadeur in Saoedi-Arabië. Tot nu toe werden twee onderzoekscampagnes uitgevoerd; in december 2012 - januari 2013 en in maart 2014. Mohammed Ali Alsalouk, adviseur voor oudheden en museumwezen ten dienste van het Saoudi Commission for Tourism and Antiquities, en Joachim Bretschneider, professor aan de UGent/KU Leuven leiden de missies.

Het project bestaat uit drie onderdelen: het in kaart brengen en onderzoeken van vroeg-menselijke activiteit in de Al-Ghat regio, het opsporen en bestuderen van inscripties en rotskunst in deze regio en het topografisch documenteren van de belangrijke vindplaatsen betreffende de eerste twee luiken. Om de verschillende onderdelen van dit project te bestuderen werd een samenwerking aangegaan met Philip Van Peer, (KU Leuven) en Prof. Dr. Jan Tavernier (UCLouvain).

Dit Saoedi Arabisch-Belgische project in een tot dusver weinig onderzocht gebied bevestigt het potentieel van de regio wat betreft haar historisch en prehistorisch verleden. Het in overvloed aanwezige schriftelijk en iconografisch materiaal in het Wadi Markh gebied onderlijnt de betekenis van de Al-Ghat regio wat betreft de oude geschiedenis van Saoedi-Arabië. Het project draagt eveneens bij tot de ontrafeling van de vroegste verspreidingsgeschiedenis van onze soort. Er zijn culturele aanwijzingen dat de regio - op weliswaar verschillende momenten in de prehistorie - zowel in contact stond met het Afrikaanse continent als met de noordelijke Levant en dit in een landschap dat weinig gelijkenissen vertoont met de huidige woestijn. Een beter begrip van dit landschap is het doel van een intensieve topografische registratie en onderzoek met betrekking tot het paleo-milieu. De initiële fase van het onderzoek heeft reeds interessante archeologische en topografische data opgeleverd. Deze gegevens kunnen hopelijk bijdragen tot een betrouwbaar empirisch fundament voor de veronderstelling dat Centraal Saoedi-Arabië de doorgang was voor de vroege moderne mens vanuit Afrika en zo mogelijk een draaischijf vormde tussen Afrika en Eurazië.

Bibliografie

  • Bretschneider, Joachim, Mohammed Alsalouk, Jan Tavernier, and Philip Van Peer. 2017. “Contributions to the Early History of Saudi Arabia : Initial Results of the Saudi-Belgian Research Project in the Region of the Al-Ghat Governorate.” Adumatu (36): 7–18. http://hdl.handle.net/1854/LU-8546569
  • Bretschneider, Joachim, Mohammed Ali Alsalouk, Jan Tavernier, and Philip Van Peer. 2017. “The Saudi-Belgian Research Project in the Al-Ghat Region Preliminary Results of the 2013 - 2014 Campaigns.” Ed. Ali I. Ghabban. Atlal Journal of Saudi Arabian Archaeology 24. http://hdl.handle.net/1854/LU-8509262

Contact

Prof. Dr. Joachim Bretschneider