Interculturele contacten in de Levant en Syrië (2016-2019)

De uitwisseling van grondstoffen en technieken voor de zegelproductie in het oude Nabije Oosten

© Google Earth; © KMKG-MRAH Brussel
© Google Earth; © KMKG-MRAH Brussel
Als kruispunt tussen drie continenten is het Midden-Oosten steeds een complexe contactzone geweest op het vlak van interculturele relaties. Reeds vanaf de Bronstijd, wanneer de eerste ‘internationale’ contacten tot stand kwamen, hebben deze relaties een impact op de materiële cultuur van de verschillende opeenvolgende beschavingen in deze regio. De studie van importmateriaal en van wederzijdse technologische en artistieke invloeden laat toe handelsroutes en culturele uitwisselingen, zowel op intraregionaal als op interregionaal niveau, in kaart te brengen.

De nadruk wordt daarbij traditioneel gelegd op de studie van ceramiek, luxegoederen en iconografische invloeden, maar dit onderzoek spits zich toe op kleine artefacten zoals amuletten en zegels. Hun grootschalige verspreiding in tijd en ruimte, de contexten waarin ze opduiken, maar ook hun vormgeving, onderhevig aan regionale verschillen en invloeden van buitenaf, maken van deze populaire kleinoden een uitermate geschikte parameter om de aard en de intensiteit van interculturele contacten te evalueren.

Het zwaartepunt van het huidige onderzoeksproject ligt op de Levantijnse regio tijdens het 2e en 1e millennium v.C. omwille van de sleutelrol die het steeds heeft vervuld voor de contacten tussen Mesopotamië, Anatolië, Egypte en het oostelijke deel van de Middellandse Zee.

Bouwend op een doctoraal proefschrift en de verwerking van nieuwe vondsten, gaat dit project nader in op de uitwisseling van grondstoffen en van de technologische know-how tussen de verschillende regio’s, zoals gereflecteerd door de zegelkunst. Door middel van non-destructieve materiaalanalyse op zegels in museumcollecties en steunend op experimentele studies van courant gebruikte materialen (steatiet, faience …) en decoratietechnieken, zal deze benadering toelaten huidige historisch-economische modellen met betrekking tot de uitwisseling van materialen te toetsen.

Bibliografie

  • Vanessa Boschloos, 2015. From Egypt to Byblos…and Back Again. The Production and Distribution of Green Jasper Seals in Egypt and the Levant during the Early 2nd Millennium BCE, in: Jana Mynářová, Pavel Onderka, Peter Pavúk (eds.), There and Back Again - the Crossroads II. Proceedings of an International Conference Held in Prague, September 15-18, 2014, Prague: Charles University, p. 297-314.
  • Vanessa Boschloos, 2014. The Hyksos and the Middle Bronze Age IIB-IIC/III in Jordan: What Imported Egyptian Seals Tell Us, in: Ingrid Swinnen, Eric Gubel (eds.), “From Gilead to Edom”. Studies in the Archaeology and History of Jordan in Honor of Denyse Homès-Fredericq on the Occasion of Her Eightieth Birthday (Akkadica Supplementum XII), Brussels, p. 107-122.
  • Vanessa Boschloos, 2014. Tyre, Achziv and Kition. Evidence For a Phoenician Iron Age II Scarab Seal Workshop, in: Angelika Lohwasser (Hg.), Skarabäen des 1. Jahrtausends. Ein Workshop in Münster am 17. Oktober 2012 (Orbis Biblicus et Orientalis 269), Freiburg Schweiz: Academic Press - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, p. 5-36.
  • Vanessa Boschloos, 2013. Interregional Contacts in the Biqaca Valley From a Beetle’s Point of View, in: Altorientalische Forschungen 40/2, Berlin: De Gruyter Akademie Verlag, p. 195-219.
  • Vanessa Boschloos, 2011-2012, Studie in de relaties tussen Egypte en het Nabije Oosten: De geochronologische distributie van Egyptische scarabeezegels in de Noordelijke Levant (Syrië en Libanon) van het late 3e millennium tot de late IJzertijd [ongepubliceerde PhD dissertatie, Vrije Universiteit Brussel].

Contact

Dr. Vanessa Boschloos