Tussen Oost en West: Het Pyla-Kokkinokremos project (2016-2019)

Tussen Oost en West: Het Cyprus Pyla-Kokkinokremos opgravingsproject.

 Sector 5 in Pyla-Kokkinoremos (Cyprus)
Sector 5 in Pyla-Kokkinoremos (Cyprus)
De site Pyla-Kokkinokremos – gelegen op een rotsachtig plateau – ligt ongeveer 10 kilometer ten oosten van Larnaca, het oude Kition, en ongeveer 20 km ten zuidwesten van Enkomi, twee grote Bronstijd centra uit de 13e-12e v. Chr., de Laat-Cypriotisch IIC en IIIA periode.

De site werd reeds onderzocht door P. Dikaios in 1952, door V. Karageorghis in 1981-1982 en recentelijk, in 2010-2013, door V. Karageorghis en A. Kanta. Sinds 2014 is de opgraving een joint venture tussen J. Bretschneider (UGent/KU Leuven), J. Driessen (UCLouvain) en A. Kanta (Mediterranean Archaeological Society Greece).

Op basis van de verschillende opgegraven sectoren, kan worden aangenomen dat het hele plateau van ca. 7 ha dicht bewoond was. De verschillende opgravingsvelden verraden een nederzetting met een regelmatig grondplan en een casemate muur lijkt het hele plateau omringd te hebben. De lay-out suggereert dat de stichting van de nederzetting een weloverwogen en geplande onderneming was. Bovendien lijkt de materiële cultuur met inbegrip van een aantal verborgen depots van edele metalen te duiden op een georganiseerde verlating van de nederzetting.

De vorige opgravingscampagnes hebben twee tabletten met Cypro-Minoïsch schrift aan het licht gebracht en bevestigen de internationale aard van de materiële cultuur met onder andere Minoïsch, Kanaänitisch, Myceens, Sardinisch, Hettitisch en Cypriotisch aardewerk . Het project heeft dan ook als doel om inzicht te verwerven in het multiculturele karakter van de site, vooral tegen de achtergrond van de aanhoudende discussie over interactie, migratie en acculturatie, kenmerkend voor de laat 13e en vroege 12e v. Chr. in het oostelijke Middellandse Zeegebied.

Pyla-Kokkinokremos werd gesticht op het hoogtepunt van de crisis, slechts een paar decennia voorafgaand aan haar schijnbaar opzettelijke verlating. Doordat de nederzetting nooit opnieuw werd bewoond en een levensduur van minder dan vijftig jaar had, wordt Pyla een zeer waardevolle 'tijdscapsule' van de LC IIC-IIIA kritieke fase. In combinatie met het etnisch heterogene materiaal maakt dit de site tot het perfecte uitgangspunt om zowel de Laat Bronstijd crisis als de internationale contacten in de Levantijnse en Oost-Mediterrane wereld te bestuderen.

Bibliografie

  • Bretschneider J., Kanta A. & Driessen J. (2015). Pyla Kokkinokremos. Preliminary Report on the 2014 Excavations. Ugarit-Forschungen 46: 1-37.

Contact

Prof. Dr. Joachim Bretschneider