Langetermijn nederzettingspatronen in East Lothian, Schotland (2015-2016)

Doctoraatsonderzoek van Dave Cowley

Het studiegebied in East Lothia (Schotland)
Het studiegebied in East Lothia (Schotland)
Dit project bestudeert de lange termijn nederzettingspatronen en bevolkingsaantallen voor een studiegebied in zuidoost Schotland (East Lothian, ca. 40x25 km) tussen ruwweg 1000 v. en 1000 n.Chr. Er zijn duidelijke veranderingen tijdens deze periode op te merken, waaronder fluctuaties tussen een voorkeur voor gesloten of open nederzettingen, een grote variabiliteit in de archeologische visibiliteit van sites, en significante veranderingen in de organisatie van het landschap. De geplande analyse van survey data die in de afgelopen 70 jaar verzameld werd, grotendeels door luchtfotografie, heeft als doel de betrouwbaarheid na te gaan voor de reconstructie van nederzettingsevolutie en demografische patronen. In de studie zullen ook opgravingsgegevens, chronologische informatie en een analyse van nederzettingsvormen en verspreiding opgenomen worden, om zo verschillende nederzettingsmodellen te bepalen. Problemen rond continuïteit en bewoningsduur zullen behandeld worden samen met de ruimtelijke en chronologische patronen. Deze analysis worden uiteindelijk samengebracht om modellen voor bewonersaantallen voor te stellen over de loop van twee millennia. 

contact

Prof. dr. Jean Bourgeois

Dave Cowley is verbonden aan de Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland