Ruimtelijke analyse van sites in noord- en oost-Gallië (2007-2010)

De l'analyse spatiale à la caractérisation de sites de la fin de l'âge du fer et du début de l'époque gallo-romaine dans le nord et l'est de la Gaule, doctoraatsonderzoek Eline Deweirdt

Intra-site analyse en vernieuwende visualisaties
Intra-site analyse en vernieuwende visualisaties
De verschillende technieken voor de interne ruimtelijke analyse van archeologische sites zijn tot op heden voornamelijk ontwikkeld en toegepast door diegenen die de prehistorische samenlevingen bestuderen. Ze zijn evenwel doorgaans niet geschikt voor de studie van de ruimtelijke configuratie van structuren en de studie van de ruimtelijke spreiding van artefacten van sites uit de ijzertijd en de Romeinse periode. Daarom werd een aangepaste methodologie ontwikkeld voor de interne ruimtelijke analyse van archeologische sites uit deze meer recente periodes.

Ruime aandacht werd besteed aan de selectie van de sites. Deze moeten namelijk aan verschillende voorwaarden voldoen alvorens dergelijke analyses kunnen uitgevoerd worden. Een grote hoeveelheid materiaal en een zo integraal mogelijk opgegraven site begunstigen inderdaad de analyse. Om de methodologie zo goed mogelijk te testen werden echter drie bijkomstige criteria gehanteerd: de aard van de site, de opgravingsomstandigheden en de aard en de kwaliteit van de beschikbare gegevens. Op die manier werden volgende sites weerhouden: Lamadelaine (L), Brecht “Zoegweg” (B), Molesme “Sur-les-Creux” (F) en Vertillum (F).

De ontwikkelde methodologie doorloopt verscheidene stappen, van het opstellen van een conceptueel model tot de uiteindelijke interpretatie van de resultaten. Een belangrijk deel van deze methodologie betreft echter de simultane visualisatie van meerdere variabelen of materiaalcategorieën aan de hand van de kleurmodellen RGB en CMYK. De gelijktijdige studie van de verspreiding van verschillende materiaalcategorieën, zoals aardewerk, metaal, beendermateriaal, enz. kan namelijk meer informatie opleveren dan de studie van elke categorie afzonderlijk.

Promotoren: Prof. dr. J. Bourgeois (Gent) en Prof. dr. P. Méniel (Dijon), cotutelle tussen de Universiteit Gent en de Université de Bourgogne

Contact

Prof. dr. Jean Bourgeois