Funeraire rituelen in het Scheldebekken (2005-2011)

Het doctoraatsonderzoek van Guy De Mulder bestudeerde funeraire rituelen tijdens de late bronstijd en vroege ijzertijd in het Scheldebekken

Stratigrafie van gecremeerd bot uit Kontich
Stratigrafie van gecremeerd bot uit Kontich
De geografische invalshoek voor dit onderzoek naar urnengrafvelden is het stroombekken van de Schelde, dat een deel van Noord-Frankrijk, België en Zeeland omvat. De vroegere herkende regionale groepen (Vlaamse, Noordwestelijke en Midden Belgische groep) in het studiegebied werden gedefinieerd op basis van een methodische analyse toegespitst op de grafvelden alleen. In deze studie wordt de vroegere definitie van deze urnengrafvelden ruimer herbekeken in het licht van de nederzettingscontexten uit deze periode en het depositiefenomeen van bronzen in natte context. Het onderzoek van de urnengrafvelden begon al aan in de 19de eeuw, maar pas in de tweede helft van de 20ste eeuw werden deze op een wetenschappelijk verantwoorde wijze gedocumenteerd.

Dankzij recent opgegraven urnenvelden kan de vroegere informatie over de diverse aspecten van het grafritueel herbestudeerd worden in het licht van de nieuwe ingezamelde gegevens. Doelstelling is de regionaal gestelde verschillen in het grafritueel te toetsen aan de hernieuwde inzichten.

De chronologie van de grafvelden was opgebouwd op basis van de typochronologische studie van hoofdzakelijk het schaarse aardewerk in de graven; aangezien metalen grafgiften een schaars item waren in het graf. Dankzij de mogelijkheden om gecremeerd bot via 14C te dateren konden een reeks grafvelden voor het eerst absoluut gedateerd worden op deze wijze. Deze gegevens worden vergeleken met de bestaande relatieve chronologie voor de late bronstijd en de vroege ijzertijd. Tevens kan de aanvang en het einde van het fenomeen van de urnenvelden op deze manier beter bepaald worden.

In een international kader behoort het Scheldebekken tot de Atlantische sfeer tijdens de vroege en midden bronstijd. Tijdens de late bronstijd komt dit gebied tijdelijk nauwer in cultureel en economisch contact met het Centraal-Europese techno-complex (groep RSFO). Doelstellling is de impact en de aard van deze contacten in het studiegebied na te gaan en zo de relatie tussen beide techno-complexen te definiëren.

contact

Prof. dr. Jean Bourgeois

dr. Guy De Mulder