Militaire Luchtfotografie uit Wereldoorlog I (2004-heden)

De gedetailleerde studie van WO I luchtfoto’s aan de Universiteit Gent doet een nieuwe wind waaien in de conflictarcheologie

The Great War seen from the air
The Great War seen from the air
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden door de strijdende partijen duizenden luchtfoto’s gemaakt van het frontgebied en vijandelijke hinterland. Deze foto’s vormen het uitgangspunt van dit onderzoek. Luchtfotografie was een nieuwe discipline die tijdens de oorlog werd ontwikkeld op initiatief van enkele geïnteresseerden en vanaf het voorjaar van 1915 op grotere schaal werd toegepast. Dergelijke luchtfoto’s zijn een belangrijke bron voor de studie van de materiële relicten van de Grote Oorlog en het beheer van dit bijzondere erfgoed.

De gedetailleerde studie van WO I luchtfoto’s doet een nieuwe wind waaien in de conflictarcheologie. Door de hoge densiteit en variatie van de luchtfoto’s op chronologisch en geografisch vlak, is het mogelijk innoverend digitaal en analoog cartografisch materiaal aan te maken. Deze kaarten geven de geregistreerde sporen zeer accuraat weer en laten een nauwkeurige lokalisatie toe met behulp van het huidige kadaster en geografische coördinaten. De ontwikkelde methodologie laat toe om op een efficiënte en goedkope wijze grote oppervlaktes te inventariseren. In verschillende projecten wordt deze bron gecombineerd met terreininventarisaties, analyse van het digitaal hoogtemodel en archiefonderzoek. De ontwikkelde methodologie is ten slotte een onmisbaar werkinstrument voor de bescherming, waardering en beheer van dit patrimonium.

Contact

Dr. Birger Stichelbaut

Dr. Wouter Gheyle

Yannick Van Hollebeeke

Prof. dr. Jean Bourgeois