Geheugenissen over middeleeuwse plattelandsvrouwen

16e eeuwse miniatuur van Simon Bening (vergrote weergave)

16e eeuwse miniatuur van Simon Bening

(06-10-2017) Nieuwe aflevering van Geheugenissen met Lies Vervaet over de vermeende gouden tijd voor vrouwen na de Zwarte Dood.

Over de Zwarte Dood bestaat een merkwaardige these. De pest zou gek genoeg voor een gouden tijd voor vrouwen hebben gezorgd. Tot wel 50% van de bevolking werd weggemaaid, waardoor een arbeidstekort ontstond. Op het platteland sprongen vrouwen in de bres. Door uit werken te gaan, konden ze hun positie in de samenleving verbeteren. Of hoe elke crisis een ‘opportuniteit’ is. Dr. Lies Vervaet plaatst toch de nodige kanttekeningen bij dit hoopgevende verhaal en vertelt hoe vrouwen hun mannetje stonden in de laatmiddeleeuwse Vlaamse polders.