"Wereldgeschiedenis van Vlaanderen" bekroond door KVAB

(23-10-2020) "Wereldgeschiedenis van Vlaanderen" krijgt jaarprijs wetenschapscommunicatie van KVAB.

De prijs

Elk jaar lauwert de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten samen met de Jonge Academie wetenschappers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie. De jaarprijzen worden uitgereikt aan onderzoekers die zich gedurende de voorbije twee jaar intensief hebben ingezet voor een concreet project rond wetenschapscommunicatie. Dit jaar ontvingen de redacteurs van de bundel "Wereldgeschiedenis van Vlaanderen" zo'n jaarprijs. Drie van hen zijn leden van onze vakgroep: Marc Boone, Bruno De Wever en Eric Vanhaute. De jury is ervan overtuigd dat het boek een relevant naslagwerk voor volgende geïnteresseerde generaties zal vormen.

Het boek

We staan nooit op onszelf. De zeer brede invalshoek in "Wereldgeschiedenis van Vlaanderen" toont hoe sterk invloeden van buitenaf persoonlijke en collectieve ervaringen hebben bepaald. In ruim negentig hoofdstukken wordt die geschiedenis zo verhalend mogelijk benaderd en wordt het debat gevoed met nieuwe, kritische inzichten. Wat betekent identiteit, natievorming, herkomst of geschiedenis vandaag? "Wereldgeschiedenis van Vlaanderen" schetst een divers en rijkgeschakeerd beeld. De gelaagdheid en meerstemmigheid van dit boek zijn het resultaat van de collectieve inspanning van een groep eminente historici, essayisten en schrijvers. De auteurs herkauwen de grote feiten niet, maar gaan op zoek naar een andere, concretere benadering van geschiedenis.

Wereldgeschiedenis van Vlaanderen laat zien hoe we in onze contreien zijn omgegaan met positieve en negatieve omstandigheden, met verandering in het algemeen. Onze geschiedenis heeft zich niet afgespeeld op een afgelegen eiland, integendeel. Gedegen onderzoek, weinig bekende historische inzichten en vertelplezier maken van Wereldgeschiedenis van Vlaanderen een uniek, meeslepend en spraakmakend boek.

"Wereldgeschiedenis van Vlaanderen" is uitgegeven bij Polis en stond onder redactie van Marnix Beyen, Marc Boone, Bruno De Wever, Brigitte Meijns, Eric Vanhaute, Karel Van Nieuwenhuyse en Guy Vanthemsche. Het bevat hoofdstukken van de hand van Sander Berghmans, Jeroen Deploige, Els De Paermentier, Pieter De Reu, Isabelle Devos, Thijs Lambrecht, Michael Limberger, Jonas Roelens, Wouter Ronsijn, Tobit Vandamme, Eric Vanhaute en Lies Vervaet.