Lieve Van Hoof laureaat KVAB

(07-12-2021) Lieve Van Hoof uitgeroepen tot Laureaat van de Academie in de Klasse Menswetenschappen

Elk jaar reikt de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschap en Kunsten (KVAB) prijzen uit om excellentie te bekronen. De prijs "Laureaat van de Academie" is één van de meest prestigieuze. Sinds 2001 wordt jaarlijks een Vlaams onderzoeker of kunstenaar bekroond in de categorieën Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten en Technische Wetenschappen (sinds 2009). Jonge, beloftevolle onderzoekers (tot 40 jaar), van wie de hoofdactiviteit in Vlaanderen gesitueerd is, komen hiervoor in aanmerking. De prijs voor Menswetenschappen wordt afwisselend uitgereikt in de categorie cultuurwetenschappen (oneven jaren) en gedragswetenschappen (even jaren).

Eerder ontvingen Peter Van Nuffelen (2011) en Steven Vanderputten (2013) al deze onderscheiding en dit jaar (2021) mag Lieve Van Hoof zich Laureaat van de Academie in de Klasse Menswetenschappen noemen. In onderstaand filmpje vertelt ze meer over haar profiel als wetenschapper en wat de prijs voor haar betekent.