Het onderzoekscentrum S:PAM (Studies in Performing Arts & Media) is solidair met de brede kunsten- en cultuursector.

(13-12-2019)

Met grote bezorgdheid hebben we de Beleidsnota Cultuur 2019-2010 van minister Jan Jambon gelezen en hebben we de eerste beslissingen van de nieuwe Vlaamse regering vernomen. Terwijl de beleidsnota de belofte uitspreekt om “een rijke waaier aan culturele beleving” mogelijk te maken, wordt er op een zeer drieste en selectieve manier een besparingsronde geïmplementeerd. Het “DNA van de Vlaming” lijkt daarbij een maatstaf te zijn die de ontwikkeling van een werkelijk brede waaier in de weg staat. 

 

Alweer worden we in een verdedigende houding gedwongen. We zouden pagina’s kunnen vullen over het verbindende belang van kunst en cultuur. Over hoe belangrijk het in angstige tijden is om de ramen en deuren nièt te sluiten. Over hoe kunst en cultuur identiteitsvernauwing tegengaan. Over hoe cultuur de oorspronkelijke betekenis draagt van ‘een stuk zaairijp gemaakte grond’. 

 

We gaan geen pagina’s vullen met verdedigende argumenten. 

In plaats daarvan vragen we om u een wereld in te beelden zonder kunst en cultuur. 

 

Ondertussen blijft S:PAM kunstenaars uitnodigen voor S:PAM-lectures, doctoral schools, workshops en dramaturgische sessies. S:PAM blijft kunstenaars begeleiden en ondersteunen in hun doctoraatsonderzoek in de kunsten. S:PAM blijft studenten aanmoedigen om het kunstenlandschap te verkennen en te verrijken.