Spel van de Waanzin

Het Spel van de Waanzin

20 February 2009

In het kader van de tentoonstelling 'Het spel van de waanzin. Over gekte in film en theater' (Museum Dr. Guislain) vindt op 20 februari een symposium plaats. Dit symposium wil de rol van het fin de siècle als een 'kantelpunt' in de culturele omgang met waanzin onderzoeken. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw duiken waanzinsmotieven frequent op in literatuur en podiumkunsten. Dat gebeurt op een voornamelijk impliciete manier. Pas met de komst van de avant-gardekunstenaars, met name het futurisme en het surrealisme, worden traditionele beelden van waanzin bewust hergebruikt en als onderdeel van een artistieke strategie ingezet. Tegelijk bekijken we of en hoe de waanzin in de hedendaagse podiumkunsten opduikt. Theaterwetenschappers, theatermakers en kunstenaars worden samengebracht voor een toegankelijke studiedag met artistieke getuigenissen, open lessen en presentaties. Doel is om het vertoog van de waanzin in relatie tot de podiumkunsten te onderzoeken