Gastcollege Oscar Brenifier

Wanneer
21-03-2017 van 17:30 tot 19:30
Waar
Blandijnberg 2, lokaal 110.2
Voertaal
Engels
Door wie
Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen en vzw VEFO (Vlaamse Vereniging voor Eigentijds Filosofieonderwijs)
Contact
corinne.leys@ugent.be
Voeg toe aan mijn agenda

​Oscar Brenifier wordt als spreker uitgenodigd in het kader van het SLO-vak ‘Pedagogische vraagstukken: filosofie als oefening in levenskunst’ en de organisatie van een masterclass filosoferen.

Hij zal een lezing geven en een argumentatiesessie begeleiden. Hierop worden zowel studenten en onderzoekers van de faculteit als van de SLO-opleiding uitgenodigd, ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Oscar Brenifier zal samen met de studenten en aanwezigen de gebruikte argumenten onder de loep nemen. Onder meer door middel van confrontatie met argumentatiefouten zal hij de deelnemers aanzetten tot helder en foutloos argumenteren.

Bio

Oscar Brenifier (Algérije 4/9/1954) is filosoof en auteur van meer dan 30 werken. Als licentiaat in de biologie (Universiteit van Ottawa) en doctor in de filosofie ( Universiteit Sorbonne, Parijs IV ) werkt hij reeds vele jaren aan het concept van de « Pratique philosophique », en dit zowel vanuit een theoretisch als praktisch perspectief. Hij is één van de belangrijkste bezielers van het project “ Philosophy in the city”, en heeft in 1995 het “Institut de Pratiques Philosophiques” opgericht. Deze organisatie heeft als doel om zowel in Frankrijk als in de rest van de wereld, filosofen op te leiden en trainingen te geven in de praktische filosofie ( scholen, ouderlingentehuizen, gevangenissen, sociale centra enz…). Hij is ook één van de auteurs van het UNESCO rapport “Philosphy, a school of freedom”.

Vind meer activiteiten: