Kostbare boekenschenking Afrikaanse letteren aan de Faculteitsbibliotheek

(06-04-2018) De dichter, criticus en academicus Fanie Olivier schonk een deel van zijn privébibliotheek aan de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Vanaf 16 april wordt een selectie van de collectie tijdelijk in de bibliotheek geëxposeerd.

De Faculteitsbibliotheek  beschikt nu over een fantastische boekenverzameling van (eerste drukken van) Afrikaanstalige romans en dichtbundels, boekuitgaven met schrijversopdrachten, zeldzame uitgaven, honderden tijdschriften, Engels- en Afrikaanstalige publicaties over geschiedenis en politiek van Zuid-Afrika. Breyten Breytenbach (eredoctor van de UGent), Antjie Krog, Johann de Lange, NP van Wyk Louw, W.E.G. Louw, André P. Brink, Anna M. Louw, Wilma Stockenström, Bessie Head: het zijn maar enkele belangrijke namen uit de Afrikaanse literatuur die in de collectie terug te vinden zijn.

Fanie Olivier schenkt de privébibliotheek uit waardering voor het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het Afrikaans (taal- en letterkunde) en de Zuid-Afrikastudie aan de Universiteit Gent. Niet alleen is er de bijzonder performante onderzoeksgroep Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (www.afrikaans.ugent.be), daarenboven organiseert de faculteit Letteren en Wijsbegeerte sinds vorig jaar de Leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij. De eerste leerstoelbekleder was professor Hein Willemse (Pretoria). Volgend academiejaar is  professor Wannie Carstens (Potchefstroomkampus) leerstoelhouder. 

Een interview over de Gentse schenking door Fanie Olivier is gepubliceerd op LitNet, de Zuid-Afrikaanse website die onder de redactie staat van de schrijver en academicus-met-emeritaat Etienne van Heerden.

Expositie 

De boekery van Olivier wordt momenteel zorgvuldig geïnventariseerd en binnenkort toegankelijk gemaakt voor belangstellenden. Uit duizenden boeken en andere publicaties wordt een selectie gemaakt die vanaf 16 april tijdelijk wordt geëxposeerd in de Faculteitsbibliotheek: gratis te bekijken tijdens de openingsuren van de Faculteitsbibliotheek in vleugel Loveling (Rozier 44).

Meer info en contact

  • , hoofdbibliothecaris Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte
  • Prof. dr. , voorzitter Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika
Lees meer artikels over: