Chia Longman onderscheiden door Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

(18-12-2017) ​Professor Chia Longman ontving deze onderscheiding voor haar bijdragen in het vakgebied van de genderstudies.

Ter gelegenheid van de viering van het vijftienjarige bestaan van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ontvingen op 15 december 2017 30 Belgen uit verschillende sectoren van de maatschappij een prijs voor hun inzet op vlak van gendergelijkheid en werden zij tot Meters en Peters van het Instituut benoemd.

​Professor Chia Longman ontving deze onderscheiding voor haar bijdragen in het vakgebied van de genderstudies en in het bijzonder haar rol als een van de drijvende krachten achter de oprichting van de interuniversitaire masteropleiding Gender en Diversiteit. Prof. Longman is programmadirecteur van deze opleiding die in 2014 van start ging, en tesamen met een schakelprogramma aan de UGent dit academiejaar maar liefst een 270 tal studenten telt.

Lees meer artikels over: