Afscheid van Etienne Vermeersch

(25-01-2019) De faculteit Letteren en Wijsbegeerte vernam met droefheid het overlijden van emeritus-hoogleraar Etienne Vermeersch.

In 2008 riep het weekblad Knack Etienne Vermeersch uit tot Grootste Intellectueel van Vlaanderen, een status die hij tot zijn zelf gekozen dood vorige vrijdag 18 januari 2019 heeft behouden. Vermeersch doceerde Wijsbegeerte en Moraalwetenschap aan onze faculteit van 1967 tot aan zijn emeritaat in 1997. Samen met zijn collega-filosofen Leo Apostel en Jaap Kruithof speelde hij vanaf de jaren 1960 een sleutelrol in de secularisering en seksuele emancipatie van Vlaanderen. Hij is één van de wegbereiders van de abortuswet (1990) en de euthanasiewet (2002).

De universiteit opent een rouwregister in de Universitaire Aula. Studenten, academisch personeel maar ook mensen van buiten de universiteit zijn welkom om het rouwregister te ondertekenen. Dat kan elke dag van 10 uur tot 17 uur. Zondag is de Aula dicht. Het rouwregister blijft zo lang als nodig beschikbaar ter ondertekening.

Collega Johan Braeckman: ‘België heeft geen grote reserves aardolie of aardgas. Maar Etienne Vermeersch was onze intellectuele natuurlijke grondstof. Hij verhelderde onze gedachten en maakte ons leven mooier en meer intens. Hij dacht niet in afzonderlijke tonen, maar in akkoorden. Het is geen toeval dat Bach zijn favoriete componist was. We zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij presteerde en voor de universiteit en de maatschappij heeft betekend, en zullen hem hard missen’.
Eredecaan en pro-vicerector Freddy Mortier:  ‘Met Etienne Vermeersch verliest Vlaanderen één van zijn grote intellectuele vrijzinnigen. Hij had als classicus en filosoof een enorme eruditie, als oprecht liefhebber van de harde wetenschappen een ontstellende natuurkennis, en was eigenlijk geïnteresseerd in of curieus naar alles, of het nu over wielrennen en Adorni ging of over de dynamiek van barsten in albasten vazen.  Hij is één van de weinigen die ik ken die Voltaire écht gelezen heeft en een goed geïnformeerd boompje kon opzetten over hoe actueel die Verlichtingsfilosofie wel niet is. Zonder de stem van Vermeersch in het maatschappelijk debat zou België er waarschijnlijk anders uit zien vandaag’.

De faculteit betuigt haar oprechte medeleven aan zijn familie en naasten en aan alle collega's die Etienne Vermeersch kenden en met hem samenwerkten.


Niemand had zoveel boeken gelezen als hij (bijdrage in De Standaard van 25/1/2019 door alumnus Marc Reynebeau)

Lees meer artikels over: