Samenwerking Fedasil en studenten Afrikaanse talen en culturen

(14-10-2019) Begin dit jaar namen de UGent (Letteren en Wijsbegeerte) en Fedasil het initiatief om studenten in het kader van hun taalopleiding in contact te brengen met moedertaalsprekers onder de bewoners van de federale centra.

"Een taal kan je onmogelijk binnen de vier muren van een leslokaal onder de knie krijgen”, zo stelt professor Michael Meeuwis, lesgever in de opleiding Afrikaanse talen en culturen en bezieler van het project. “De studenten Lingala oefenen hun taalkennis in conversaties met Congolese beschermingsverzoekers of erkende vluchtelingen die in centra van Fedasil wonen. Het scherpt ook hun maatschappelijke gevoeligheid voor de vluchtelingenproblematiek aan en hun voeling met het leven van deze Congolezen in België, hun aspiraties, hun achtergronden, hun sociale situatie, hun menselijkheid.”

Dit project is een illustratie van één van de beleidsprioriteiten van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte: de maatschappelijke identiteit en betrokkenheid van de UGent en de faculteit versterken door de aanwezigheid van onderzoekers, professoren en studenten in de samenleving te vergroten.

“Mijn studenten engageren zich om Lingala te oefenen bij Congolese asielzoekers, maar tegelijk willen wij van die ontmoetingsmomenten een gelegenheid maken voor de Congoleze vluchtelingen en verzoekers om in contact te treden met jonge Vlamingen en met hen onderwerpen aan te snijden die specifiek voor hén relevant zijn”, aldus professor Meeuwis.

Pilootproject


Als pilootproject werd er gekozen voor het Lingala. Een aanzienlijk aantal Congolese verzoekers om internationale bescherming (tot voor kort 'asielzoekers' genoemd) kiest België als bestemming en de meest gesproken taal onder hen is Lingala. In België zijn er naar schatting minstens 60.000 Lingalasprekers. Professor Meeuwis werkt al sinds begin jaren 2000 samen met verscheidene instanties die betrokken zijn bij stappen in de asielprocedure waarin taal een belangrijke rol speelt, en dit zowel in België als Duitsland en Zwitserland. Het is de bedoeling om dit pilootproject structureel in te bedden in de werking van Fedasil en in het onderwijsprogramma. Fedasil zal gelijkaardige initiatieven voor andere talen trachten te ontwikkelen.

Taalexpertenpanel

In januari 2019 richtte Fedasil de Belgische Adviesraad voor Taal en Communicatie in de Asielopvang op: een adviesorgaan bestaande uit academische en ervaringsexperten in taal, (interculturele) communicatie en asiel. De raad adviseert Fedasil bij de vertaling van documenten (reglementen, medische documenten, procedures, …), bij het tolken in en voor asielcentra, en het gebruik van niet-verbale communicatiemiddelen zoals pictogrammen. Voor de UGent zetelen prof. Michael Meeuwis en prof. Katrijn Maryns (expert inzake Sociolinguïstiek en Vertaalwetenschap) in de adviesraad.

Lees meer artikels over: