Boek ‘Geheim België. De geschiedenis van de inlichtingendiensten 1830-2020’

(08-07-2020) Kenneth Lasoen (vakgroep Geschiedenis) maakte voor het eerst een volledig historisch overzicht van de evolutie van de Belgische geheime diensten.

In Geheim België brengt Kenneth Lasoen (doctoraatstudent vakgroep Geschiedenis) de verborgen geschiedenis van België aan het licht. De Belgische geheime dienst is even oud als het land zelf en, na die van het Vaticaan, zelfs de oudste inlichtingendienst ter wereld. De Staatsveiligheid en haar militaire tegenhanger speelden achter de coulissen een cruciale rol in de markantste, bangste en duisterste momenten van de Belgische geschiedenis, maar juist vanwege het geheime karakter bleef de erkenning ervoor meestal uit. Dit nieuwe referentiewerk licht een tip van de sluier op.

Auteur Kenneth Lasoen, historicus en docent inlichtingenstudies aan de universiteiten van Gent en Antwerpen, maakt gebruik van nooit eerder vrijgegeven bronnen, dringt door tot de wandelgangen van de Belgische intelligence, en laat een geheel nieuw licht schijnen op de politieke geschiedenis van het land. Hij brengt niet alleen het historische verhaal, maar maakt ook de balans op van het actuele veiligheidsbeleid en de uitdagingen voor de 21ste eeuw. 

Meer info en contact