Stefan Hertmans en Tom Lanoye in gesprek met de Zuid-Afrikaanse vertaler Daniel Hugo

(18-10-2018) De faculteit Letteren en Wijsbegeerte ontvangt op vrijdag 26 oktober Stefan Hertmans en Tom Lanoye. Zij gaan in gesprek met de Zuid-Afrikaanse vertaler Daniel Hugo.

“Hierdie paradoks was die konstante gegewe van sy lewe: om heen en weer geslinger te word tussen die soldaat wat hy noodgedwonge was en die kunstenaar wat hy wou wees. Oorlog en terpentyn.”
 
Stefan Hertmans, Oorlog en terpentyn. Vertaling Daniel Hugo. Protea Boekhuis, Pretoria, 2016, p. 334.
 
“Die enigste manier om in die Lae
Lande ’n kunstenaar te word
Is om te emigreer.”
 
Tom Lanoye, ‘Vincent’, in ’n Slagterseun met ’n brilletjie. Vertaling Daniel Hugo. Protea Boekhuis, Pretoria, 2008, z.p.

Praktisch

  • Blandijnberg 2, auditorium 1 Jan Broeckx
  • Vrijdag 26 oktober, 14.00 u. - 15.30 u.


Organisatie: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Letterkunde en Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (UGent).

Lees meer artikels over: