Jonge Academie kiest twee LW-collega’s onder haar nieuwe leden

(18-02-2023) De Jonge Academie verwelkomt deze maand twee nieuwe LW-collega’s in haar rangen. Het gaat om Gillian Mathys en Paul Michael Kurtz.

De collega’s werden samen met elf collega’s uit andere Vlaamse universiteiten geselecteerd om de Jonge Academie de komende vijf jaar mee gestalte te geven. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil de Academie bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar. De nieuwe leden worden geïnaugureerd op de feestelijke viering ‘Tien jaar Jonge Academie’ op 8 maart.

Gillian Mathys
Gillian Mathys (UGent) onderzoekt de sociale geschiedenis van het Grote Merengebied in Midden-Afrika. Ze heeft daarbij aandacht voor de complexiteit van Afrikaanse samenlevingen vóór de Europese kolonisatie, hoe de kolonisatie deze samenlevingen diepgaand tekende en veranderde, en hoe dat koloniale verleden blijft doorwerken in het heden.

Paul Michael Kurtz
Paul Michael Kurtz (UGent) bestudeert als wetenschaps-, cultuur- en religiehistoricus de geschiedenis van de geesteswetenschappen uit media-theoretisch en globaal-historisch perspectief. Met een focus op filologie evalueert zijn werk de vorming en verspreiding van kennis over de antieke wereld in en tussen Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Azië van 1770 tot 1930.