Facultaire onderwijsprijs 2019

(20-09-2019) Michael Meeuwis en Veerle Uyttersprot ontvingen tijdens de plechtige proclamatie van de masterstudenten 2018-19 de facultaire onderwijsprijs 2019.

Onderwijsprijs 2019De faculteit reikt jaarlijks een dubbele onderwijsprijs uit tijdens de plechtige proclamatie: één voor een lid van het Zelfstandig Academisch Personeel en één voor het academisch onderwijsondersteunend personeel (een assistent of onderwijsbegeleider).

Deze prijs wordt toegekend op basis van de resultaten van de onderwijsevaluaties, waarbij aan de studenten gevraagd wordt om hun lesgevers te beoordelen. De onderwijsevaluatiecommissie kende de onderwijsprijzen dit jaar toe aan professor Michael Meeuwis en doctor Veerle Uyttersprot.

Veerle Uyttersprot is als onderwijsbegeleider verbonden aan de vakgroep Letterkunde. Ze is betrokken bij diverse opleidingsonderdelen Nederlandse letterkunde, waarbinnen ze vooral werkcolleges geeft en oefeningen begeleidt. De commissie sprak haar waardering uit voor de verbindende rol die Veerle als onderwijsbegeleider speelt in de afdeling Nederlandse letterkunde, voor de lezingen die ze geeft voor een breed publiek en voor haar actieve belangstelling voor het literatuuronderwijs in het middelbaar onderwijs.

“Met Veerle willen we, vlak voor de start van de educatieve masters, als faculteit onze steun en appreciatie uitspreken voor alle collega’s die zich inzetten voor de vorming van toekomstige leerkrachten of op een andere manier de brug slaan tussen hun academische expertise en het middelbaar onderwijs”, aldus onderwijsdirecteur Kristoffel Demoen.

Professor Michael Meeuwis van de vakgroep Talen en Culturen is lesgever in de bacheloropleiding Afrikaanse Talen en Culturen en de Engelstalige Master of African Studies. Hij doceert er Lingála (één van de nationale talen van Congo) en vakken over de taal, cultuur en samenleving in Afrika. De evaluaties van zijn onderwijs zijn al jarenlang uitstekend en vorig jaar startte hij een nauwe samenwerking op met Fedasil (het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers) in het kader van zijn onderwijs van het Lingala. Door zijn initiatief hebben studenten Afrikaanse Talen en Culturen zich geëngageerd om buiten de muren van de instelling te treden en hun Lingalakennis te oefenen door contacten met Congolese vluchtelingen die in opvangcentra van Fedasil of het Rode Kruis verblijven.  

“Met Michael willen we als faculteit onze steun en appreciatie uitspreken voor alle collega’s en opleidingen die met gelijkaardige initiatieven hun studenten laten kennismaken met en zich engageren in de diverse wereld waarin zij hun professionele leven zullen moeten uitbouwen”.

 

Lees meer artikels over: