Internationale Francqui Leerstoel voor prof. Rens Bod (UvA)

(29-06-2020) De faculteiten Letteren en Wijsbegeerte van de UGent en van de UAntwerpen droegen gezamenlijk prof. Rens Bod voor als kandidaat voor de Internationale Francqui Leerstoel.

Prof. Rens Bod geeft als een ‘uomo universale van de 21ste eeuw’ vorm en richting aan de toekomst van de humane wetenschappen.  Hij is hoogleraar Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de internationale Society for the History of the Humanities.

Van februari tot juni 2021 zal prof. Bod aan de faculteit verblijven.

 

 

De taak van prof. Bod als titularis van de “International Francqui Professor” Leerstoel omvat:

  1. een Inaugurale Les op 24 juni  (meer info)
  2. een actieve deelname aan het wetenschappelijk programma van de betrokken groepen
  3. een bijdrage aan de vorming van jonge wetenschappers door contacten, seminaries en lezingen (“Classes of excellence”)
  4. een mini-eindsymposium 

Meer informatie via ugent.be/lw/francqui.

Hieronder kan je de motivatie bij de voordracht van prof. Bod nalezen.

Meer info over de Internationale Francqui Leerstoel via http://www.francquifoundation.be/

 

=============================

Collega Rens Bod geeft als een ‘uomo universale van de 21ste eeuw’ vorm en richting aan de toekomst van de humane wetenschappen.  Hij is hoogleraar Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de internationale Society for the History of the Humanities. Bod schreef niet alleen een overkoepelende, meermaals bekroonde, en in zeven talen vertaalde geschiedenis van de geesteswetenschappen (De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humanoria (2011)), maar belichaamt door zijn wetenschappelijke achtergrond en expertise in de bèta-en alfawetenschappen ook de interdisciplinariteit die de humane wetenschappen kan bevruchten met nieuwe inzichten en innovatieve methoden en technieken. Naast zijn monumentale synthesewerken publiceerde Bod over artificiële intelligentie, taal- en muziekmodellen en kennispatronen. Zijn meest recente boek Een wereld vol patronen: de geschiedenis van kennis (2019) is een volstrekt originele benadering van de wetenschapsgeschiedenis die de natuurwetenschappen en Europa uit hun centrale positie duwt en zo een cultureel diverse wetenschapsgeschiedenis oplevert. Bovendien is Bod internationaal gerenommeerd als wegbereider van digital humanities.  

Kortom, collega Bod is de geknipte kandidaat om aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent mee na te denken over de sterk gevoelde nood aan een nieuw verbindend project voor de toekomst van de ‘humanities’ in relatie tot wetenschap en maatschappij. Onze wereld in transitie wordt geconfronteerd met problemen die alleen kunnen worden aangepakt als de kloof tussen de ‘humanities’ en de ‘technicalities of science’ wordt overbrugd. Het project Digital Humanities 3.0 van Rens Bod vormt zo’n brug.

Binnen de Gentse Letterenfaculteit is sinds oktober 2018 over de vakgroepen heen een denktank actief die interdisciplinariteit en (culturele) diversiteit als richtsnoeren hanteert om de fragmentatie en nichevorming (ook binnen de eigen faculteit) te overstijgen. Aan de Universiteit Antwerpen wordt eveneens nagedacht over nieuwe richtingen voor onderwijs en onderzoek binnen de humane wetenschappen.

Met Rens Bod stellen we een kandidaat voor de Internationale Francqui Chair voor die weliswaar uit een buurland komt, maar internationaal gezien op een eenzame hoogte staat in de verbinding die hij weet te leggen tussen alfa en bèta, tussen (wetenschaps)geschiedenis, (computationele) linguïstiek, muziekwetenschappen, tussen het slim gebruiken van digitale tools (o.a. parsing) en een fenomenale zin voor synthese.