UGent kiest voor de renovatiebenadering door Havana-Karuur-SEA-Wim Cuyvers voor Technicum 4

(24-08-2022) Met de renovatie van het Technicum 4 geeft de UGent opnieuw een van de vijf laboratoriumgebouwen van het Technicumcomplex een nieuwe bestemming.

© Havana architectuur, Karuur architecten, S.E.A. Servais Engineering Architectural en Wim CuyversVia een Open Oproep-wedstrijdprocedure van de Vlaamse Bouwmeester heeft de UGent de tijdelijke associatie Havana architectuur, Karuur architecten, Servais Engineering Architectural en Wim Cuyvers aangesteld als ontwerper voor de renovatie van ‘T4’.  Technicum 4 huisvest momenteel de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen. Over enkele jaren neemt de vakgroep Architectuur en Stedenbouw er ook haar intrek.

Havana-Karuur-SEA-Wim Cuyvers

De uitdagende renovatiebenadering van Havana-Karuur-SEA-Wim Cuyvers vertrekt van de robuuste eigenheid en structuur van het rationele laboratoriumgebouw uit de jaren 1930, met veel liefde voor de elegante en vernieuwende gelaste staalskeletconstructie, keramische tegels, stalen raamkaders en andere details. Het gebouw krijgt een ‘groot onderhoud’ alvorens vakgroepen en studenten er hun intrek nemen als gebruikers maar ook als ‘caretakers’. Minimale ingrepen zoals extra trappenhuizen, maar ook een houten T6-toren, maken het gebouw functioneel future-proof. De energetische renovatie brengt de embodied carbon van de constructie maximaal in rekening.

Voor de verschillende gebouwdelen worden per seizoen zinvolle binnenklimaten onderscheiden, waar gebruiksscenario’s op geënt worden. Bepalend is het vrijspelen van de grote laboratoriumhal: “De hal blijft vrij van claims. De tussenschotten verdwijnen, maar de rolbruggen blijven in bedrijf. Wat er gebeurt is niet permanent maar tijdelijk, de hal kan gebruikt worden tijdens projectweken - Jokerweek en Schone Week -,  maar ook voor gevelproeven door Labo Bouwfysica, 1:1-schaalmodellen die worden uitgetimmerd, of zelfs een theaterworkshop. De hal onder de sheds zorgt voor een bruikbaar raakvlak tussen universiteit en stad”, aldus de ontwerpers.

Visiebundel renovatie Technicum 4 (2) Visiebundel renovatie Technicum 4 (4)Visiebundel renovatie Technicum 4 (3)

© Havana architectuur, Karuur architecten, S.E.A. Servais Engineering Architectural en Wim Cuyvers

Technicum 4


Nadat andere gebouwen van het Technicumcomplex al nieuwe universitaire functies kregen, wil de universiteit nu ook met de renovatie van Blok 4 de campus tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Scheldekaai omvormen tot een toegankelijke universiteitssite. Dit voormalige Laboratorium voor Machines en Machinebouw uit 1936 is een rationeel staalskelet met 24 traveeën en bakstenen gevels ontworpen door professoren Jean-Norbert Cloquet en Gustave Magnel. De staalskeletstructuur is in de grote machinehal onmiddellijk zichtbaar. De destijds vernieuwende constructiewijze is een belangrijk erfgoedaspect van het gebouw, dat in de inventaris van het onroerend erfgoed is opgenomen. De universiteit zocht een ontwerpteam dat van de renovatie en herbestemming een innovatief voorbeeldproject kan maken, dat valorisatie van dit moderne erfgoed paart aan een integrale benadering van duurzaamheid: ontharding, maximaal hergebruik, aandacht voor circulair bouwen, een energetische renovatie van de gebouwhuid en technische uitrusting met het oog op energieneutraliteit. Men wenst een robuust ontwerp dat in de toekomst ook ander gebruik mogelijk maakt, en dat tot duurzame mobiliteit en gebruik aanzet.