UGent werkt mee aan internationaal project tegen terrorisme

(31-03-2023) De UGent zal de komende twee jaar deel uitmaken van Tech Against Terrorism Europe. ‘TATE’ is een project van de Europese Unie dat technologiebedrijven ondersteunt om het internet veiliger te maken inzake terrorisme en radicalisering.

De nieuwe regelgeving van de Europese Unie verplicht aanbieders van hostingdiensten er toe om actief stappen te ondernemen om terroristische inhoud van hun platforms te verwijderen. TATE wil de bewustwording rond de regelgeving vergroten en een duurzame ondersteuning bieden bij het naleven ervan. Aanbieders van hostingdiensten zijn o.a. sociale media, videostreamingsdiensten en diensten voor het delen van audio en afbeeldingen.

Prof. Catherine Bouko (vakgroep Vertalen, tolken en communicatie) is voor de UGent betrokken bij het project. Samen met collega’s van de Universiteit van München (LMU) werkt ze een gids uit die hostingbedrijven uitlegt wat wordt geclassificeerd als terroristische inhoud. LMU en UGent maken ook een online cursus met video- en leermateriaal die de nieuwe regelgeving uitlegt en waarmee medewerkers van hostingbedrijven aan de slag kunnen om te oefenen op het detecteren van terroristische online-inhoud.

We merken dat aanbieders van hostingdiensten de regels niet altijd kunnen of willen naleven. Dat komt door een gebrek aan tijd, personeel of technische kennis of omdat ze zich gewoonweg niet wensen te bemoeien met de inhoud die ze hosten. De uitdaging voor TATE is het bieden van passende ondersteuning om zowel de terughoudendheid als de mogelijke praktische problemen aan te pakken. 

Catherine Bouko

Bewustwording en ondersteuning

TATE werd opgestart omdat veel technologieplatforms zich niet bewust zijn van de nieuwe verplichtingen vanuit de Europese Unie om terroristische online-inhoud aan te pakken. Vanuit de lidstaten is er ook vraag naar meer duidelijkheid. Tech Against Terrorism Europe combineert expertise uit de particuliere sector met de deskundigheid van toonaangevende academische instellingen die actief betrokken zijn bij het aanpakken van terroristische online-inhoud. Het project zal aanbieders van hostingdiensten ondersteunen bij het opzetten van hun kaders voor terrorismebestrijding en bij het transparant rapporteren daaromtrent.

Meer info 

Het Tech Against Terrorism Europe consortium bestaat uit zeven partners uit zes landen: Tech Against Terrorism, Saher Europe, Dublin City University, het JOS Project, Universiteit Gent, Ludwig Maximilian University of Munich en de Swansea University.

Contact

catherine.bouko@ugent.be