Nieuwsberichten

Onderzoeksproject vakgroep Archeologie te zien in ‘Atlantikwall in vogelvlucht - Archeologie van de Tweede Wereldoorlog’

De vakgroep archeologie van de UGent werkte nauw samen met het Museum Raversijde om de tentoonstelling te realiseren, die o.a. een uniek 75 meter lang kustpanorama uit 1945 bevat. Gratis te bezoeken in provinciedomein Raversijde!

Lees verder...

Openluchttentoonstelling ‘Atlantikwall in vogelvlucht - Archeologie van de Tweede Wereldoorlog’

In provinciedomein Raversyde loopt een unieke fototentoonstelling van historische luchtfoto’s die tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog genomen werden.

Lees verder...

Boek ‘Geheim België. De geschiedenis van de inlichtingendiensten 1830-2020’

Kenneth Lasoen (vakgroep Geschiedenis) maakte voor het eerst een volledig historisch overzicht van de evolutie van de Belgische geheime diensten.

Lees verder...

Internationale Francqui Leerstoel voor prof. Rens Bod (UvA)

De faculteiten Letteren en Wijsbegeerte van de UGent en van de UAntwerpen droegen gezamenlijk prof. Rens Bod voor als kandidaat voor de Internationale Francqui Leerstoel.

Lees verder...

Tom Laureys ontvangt Academische Jaarprijs 2020 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

De jaarprijs wordt uitgereikt voor de beste scriptie op het gebied van de Nederlandstalige letterkunde.

Lees verder...

Chat live met de UGent 1 tot 6 juli

De Universiteit Gent organiseert live chatsessies voor toekomstige studenten die vragen hebben over de opleidingen of over hoe het onderwijs zal verlopen in academiejaar 2020-2021.

Lees verder...

1, 2 en 3 juli 2020: chat met medewerkers en studenten uit al onze opleidingen

Maak online kennis met onze opleidingen en chat met ons op 1, 2 en 3 juli 2020.

Lees verder...

Oud DNA uit Congo (DRC) leidt tot nieuwe inzichten in vroege bevolkingsgeschiedenis van Oost- en Midden-Afrika

Oud DNA uit Sub-Sahara Afrika onthult demografische evoluties die geleid hebben tot de enorme taalkundige, culturele en economische diversiteit van Afrika.

Lees verder...

Primeur: ondergrondse Romeinse stad voor het eerst volledig in kaart gebracht

Gentse archeologen slaagden er samen met collega’s uit Cambridge voor het eerst in om met behulp van een geavanceerde grondradar een complete kaart te maken van de nog begraven Romeinse stad Falerii Novi.

Lees verder...

Boek 'De verbeelding van de leeuw'

Onderzoekers Bruno De Wever en Gertjan Willems brachten historici, media- en communicatiewetenschappers, politicologen en taal- en letterkundigen samen om een interdisciplinair verhaal te vertellen over media en Vlaamse natievorming.

Lees verder...