Digitale tools en methodes

*** kort tekstje over de soorten workshops die georganiseerd worden en wat de bedoeling is***

Bekijk het huidige programma.

Alle sessies rond digitale tools en methodes zijn vrij toegankelijk, ook geïnteresseerden van buiten UGent zijn welkom. Vooraf inschrijven volstaat.

Doctoraatsstudenten kunnen vanaf het academiejaar 2016-2017 een Doctoral Schools-attest bekomen voor hun curriculum van zodra ze 6 uren van de georganiseerde sessies bijwonen.

Contact

Katrien Deroo
Bibliotheekmedewerkster Library Lab