Taal doctoraat

Het doctoraatsproefschrift wordt in het Nederlands of in het Engels geschreven. De faculteit kan, na een gemotiveerde aanvraag van de doctorandus, het gebruik van een andere taal toestaan. Wie doctoreert over een andere taal kan worden verplicht het proefschrift in die taal te schrijven. Aan elk doctoraatsproefschrift moet een Nederlands- en Engelstalige samenvatting worden toegevoegd (2-3 pagina’s).

De verdediging gebeurt in het Nederlands of het Engels, tenzij de faculteit het gebruik van een andere taal toelaat of zelfs verplicht maakt.

Wil je doctoreren in een andere taal dan het Nederlands/Engels dan dien je het formulier Doctoreren in een andere taal dan het Nederlands/Engels Aanvraagformulier (.docx of .pdf) in te vullen en ondertekend door jezelf en de promotor aan de FSA te bezorgen. Je zal een brief ontvangen met het advies.