Wijzigingen aan een doctoraat

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een grote wijziging en een kleine wijziging.

Grote wijziging

Indien je een wijziging wil doorvoeren aan je doctoraat m.b.t. de beoogde doctorstitel of indien je een andere faculteit wil kiezen, dan moet je de procedure 'Eerste inschrijving doctoraat en doctoraatsopleiding' opnieuw doorlopen. Gelieve duidelijk op het formulier te vermelden dat het om een grote wijziging gaat en dat je reeds op de doctoraatsrol ingeschreven bent.

Kleine wijziging

Indien het om een wijziging gaat m.b.t. promotorschap, taal proefschrift, onderwerp/onderzoeksthema of doctoraatsbegeleidingscommissie, dan leg je de gevraagde wijziging voor aan de faculteitsraad. Je bezorgt het formulier ‘"Wijzigingsformulier inschrijving doctoraat (kleine wijzigingen)"’ (.doc of .pdf) aan de FSA, die de nodige administratieve procedures zal ondernemen.